logotype
katalog 2020 PDF Drukuj

 

 

Piotr Jóźwiak, Rola samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu tzw. dopalaczom, Poznań 2020, ss. 205,  ISBN 978-83-65988-48-5.

Z merytorycznego punktu widzenia niezwykle ważne było ukazanie w monografii szerokiego spektrum zjawiska obrotu oraz zażywania tzw. dopalaczy z jednej strony, a także różnorodności przedsięwzięć Państwa oraz innych podmiotów władzy publicznej w zakresie zwalczania omawianego procederu. Odnosząc się do aspektu merytorycznego pracy nie sposób nie zauważyć tego, z jak imponującym znawstwem Autor porusza się po obszarze obejmującym ustawowo określoną rolę samorządu gminnego w zakresie zwalczania obrotu oraz zażywania tzw. dopalaczy oraz wysiłki podejmowane przez samorząd gminny w powyższym zakresie .

spis treści

 

Philipp Ther, Inny koniec historii. O wielkiej transformacji, Poznań 2020, ss. 189, cena 30 zł, ISBN 978-83-65988-42-3.

W roku 1989 świat wyglądał tak, jak gdyby Zachód był jedynym zwycięzcą Historii. Dzisiaj ówczesny triumfalizm mocno zwietrzał. Co poszło nie tak? W cyklu tematycznie powiązanych ze sobą esejów Philipp Ther, wielokrotnie nagradzany za swoje prace historyk wiedeński, szuka na to pytanie odpowiedzi. Zajmują go błędnie obrane drogi rozwoju gospodarczo-politycznego po zjednoczeniu Niemiec, analiza sytuacji w USA od czasu prezydentury Clintona oraz pytanie, dlaczego Rosja i Turcja odwróciły się od Zachodu.

spis treści


 

Stanisław Borowiak, Dwór a wieś folwarczna w Poznańskiem w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Poznań 2020, ss. 755, oprawa twarda, szyta, cena 75 zł, ISBN 978-83-65988-39-3.

Krytyczne wykorzystanie źródeł różnej proweniencji, zastosowanie szerokiego kwestionariusza pytań badawczych, pracowitość, dociekliwość i innowacyjność autora zaowocowały fundamentalną monografią, która z pewnością zajmie trwałe miejsce w historiografii dziejów ziemiaństwa. Przynosi ona zasługujące na uznanie opracowanie kluczowego problemu relacji między dworem a wsią w Poznańskiem w okresie pouwłaszczeniowym.

spis treści

 

 

 

Maciej J. Dudziak, Adam Pomieciński, Polifem. Szkice z antropologii (nie)oczywistości, Poznań 2020, ss. 116, cena 20 zł, ISBN 978-83-65988-44-7.

Świat Zachodu, w tym Europa, a zwłaszcza kraje Europy Środkowej, cierpią na swoisty syndrom Polifema, dokonując oglądu rzeczywistości tylko jednym okiem lub czyniąc to zupełnie „na ślepo”, bazując w swoich werdyktach na pamięci doświadczenia, nie zaś na doświadczeniu i ocenie rzeczywistej. Łatwo zauważalny jest rozziew dokonujący się pomiędzy XX wiekiem i wiekiem XXI: światami, które coraz gwałtowniej zrywają ze sobą nici wydawałoby się „naturalnych” połączeń. Już samo używanie pojęć ukutych w wieku XX (i wcześniej) budzić może zasadnicze pytania co do zakresu ich adekwatności. Co jeśli większość pojęć i ich implikacji są nieaktualne?

spis treści

 

 

Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza, Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921-1939, Poznań 2020, ss. 299, ISBN 978-83-65988-43-0.

Autorzy podjęli temat  dotychczas pomijany przez historyków kultury fizycznej. Efektem ich badań jest wartościowa i nowatorska  monografia oparta na szerokiej  i niewykorzystanej dotychczas bazie źródłowej. W publikacji tej odnajdujemy mnóstwo nieznanych wcześniej faktów. W efekcie otrzymujemy w miarę kompletny, interesujący obraz życia sportowego i turystycznego w województwie wołyńskim w latach 1921-1939.

spis treści

 


 

Magdalena Kempna-Pieniążek, Lekcje ciemności. Kino dokumentalne Wernera Herzoga, Poznań 2020, ss. 225, oprawa twarda, szyta, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-34-8.

Książka stanowi propozycję przyjęcia nowej perspektywy w postrzeganiu kina Wernera Herzoga. Twórca Spotkań na krańcach świata nie jest w niej traktowany jako autor filmów fabularnych, okazjonalnie realizujący filmy dokumentalne, lecz jako jeden z najciekawszych współczesnych dokumentalistów, od czasu do czasu kręcący filmy fabularne.

spis treści

 

 

 

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego, pod red. Andrzeja J. Szwarca, Sport i Prawo tom 20, Poznań 2020, ss. 382, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-37-9.