logotype
Nowości PDF Drukuj

 

Maciej J. Dudziak, Adam Pomieciński, Polifem. Szkice z antropologii (nie)oczywistości, Poznań 2020, ss. 116, cena 20 zł, ISBN 978-83-65988-44-7.

Świat Zachodu, w tym Europa, a zwłaszcza kraje Europy Środkowej, cierpią na swoisty syndrom Polifema, dokonując oglądu rzeczywistości tylko jednym okiem lub czyniąc to zupełnie „na ślepo”, bazując w swoich werdyktach na pamięci doświadczenia, nie zaś na doświadczeniu i ocenie rzeczywistej. Łatwo zauważalny jest rozziew dokonujący się pomiędzy XX wiekiem i wiekiem XXI: światami, które coraz gwałtowniej zrywają ze sobą nici wydawałoby się „naturalnych” połączeń. Już samo używanie pojęć ukutych w wieku XX (i wcześniej) budzić może zasadnicze pytania co do zakresu ich adekwatności. Co jeśli większość pojęć i ich implikacji są nieaktualne?

spis treści


 

Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza, Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921-1939, Poznań 2020, ss. 299, ISBN 978-83-65988-43-0.

Autorzy podjęli temat  dotychczas pomijany przez historyków kultury fizycznej. Efektem ich badań jest wartościowa i nowatorska  monografia oparta na szerokiej  i niewykorzystanej dotychczas bazie źródłowej. W publikacji tej odnajdujemy mnóstwo nieznanych wcześniej faktów. W efekcie otrzymujemy w miarę kompletny, interesujący obraz życia sportowego i turystycznego w województwie wołyńskim w latach 1921-1939.

spis treści


 

Magdalena Kempna-Pieniążek, Lekcje ciemności. Kino dokumentalne Wernera Herzoga, Poznań 2020, ss. 225, oprawa twarda, szyta, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-34-8.

Książka stanowi propozycję przyjęcia nowej perspektywy w postrzeganiu kina Wernera Herzoga. Twórca Spotkań na krańcach świata nie jest w niej traktowany jako autor filmów fabularnych, okazjonalnie realizujący filmy dokumentalne, lecz jako jeden z najciekawszych współczesnych dokumentalistów, od czasu do czasu kręcący filmy fabularne.

spis treści


 

 

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego, pod red. Andrzeja J. Szwarca, Sport i Prawo tom 20, Poznań 2020, ss. 382, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-37-9.

spis treści

 

 

 


 

 

Kultura komunikacji językowej 6 (Kultura komunikacji w dydaktyce), pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej i Krzysztofa Skibskiego, Poznań 2020, ss. 268, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-35-5.

spis treści

 


 


 

images/urbanistyka.jpg

Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce, red. Karolina Jara i Aleksandra Paradowska, Poznań 2019, ss. 225, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-09-6.