logotype
Nowości PDF Drukuj

 

 

Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza, Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921-1939, Poznań 2020, ss. 299, ISBN 978-83-65988-43-0.

Autorzy podjęli temat  dotychczas pomijany przez historyków kultury fizycznej. Efektem ich badań jest wartościowa i nowatorska  monografia oparta na szerokiej  i niewykorzystanej dotychczas bazie źródłowej. W publikacji tej odnajdujemy mnóstwo nieznanych wcześniej faktów. W efekcie otrzymujemy w miarę kompletny, interesujący obraz życia sportowego i turystycznego w województwie wołyńskim w latach 1921-1939.

spis treści


 

Magdalena Kempna-Pieniążek, Lekcje ciemności. Kino dokumentalne Wernera Herzoga, Poznań 2020, ss. 225, oprawa twarda, szyta, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-34-8.

Książka stanowi propozycję przyjęcia nowej perspektywy w postrzeganiu kina Wernera Herzoga. Twórca Spotkań na krańcach świata nie jest w niej traktowany jako autor filmów fabularnych, okazjonalnie realizujący filmy dokumentalne, lecz jako jeden z najciekawszych współczesnych dokumentalistów, od czasu do czasu kręcący filmy fabularne.

spis treści


 

 

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego, pod red. Andrzeja J. Szwarca, Sport i Prawo tom 20, Poznań 2020, ss. 382, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-37-9.

spis treści

 

 

 


 

 

Kultura komunikacji językowej 6 (Kultura komunikacji w dydaktyce), pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej i Krzysztofa Skibskiego, Poznań 2020, ss. 268, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-35-5.

spis treści

 


 


 

images/urbanistyka.jpg

Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce, red. Karolina Jara i Aleksandra Paradowska, Poznań 2019, ss. 225, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-09-6.

Książka jest pierwszym całościowym opracowaniem o urbanistyce i architekturze okresu III Rzeszy na terenie obecnej Polski, skupiającym ustalenia badaczy z różnych ośrodków naukowych. Zebrane artykuły przedstawiają zagadnienia związane z niemieckim planowaniem, traktowanym jako istotny element polityki okupacyjnej. Autorzy tekstów ujawniają niepublikowane dotąd materiały archiwalne oraz otwierają nowe perspektywy interpretacyjne. spis treści

 

 


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/urban.jpg

Renata Urban, Zarys dziejów Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie w latach 1946-2017, Poznań 2019, ss. 307, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-33-1.