logotype
Nowości PDF Drukuj


 

Otwartym tekstem, Jacek Guliński w rozmowie z Dominiką Narożną, Poznań 2020, ss. 365, oprawa twarda, szyta,  ISBN 978-83-65988-46-1.


spis treści

 

 

 


 

Dorota Molińska, Sztuki piękne w Portugalii oczami Atanazego Hrabiego Raczyńskiego. O początkach badań nad portugalską historią sztuki i ich międzynarodowym kontekście, Poznań 2020, ss. 346, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-65988-40-9.

Niniejsza książka analizuje pisarską spuściznę Raczyńskiego pod kątem jej fundamentalnego znaczenia dla badań nad portugalskim dziedzictwem oraz umieszcza ją w kontekście przemian zachodzących w piśmiennictwie artystycznym w okresie kształtowania się historii sztuki jako akademickiej dziedziny nauki.

spis treści


Urszula Biel, Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie, Poznań 2020, ss. 575, oprawa twarda, szyta, cena 55 zł, ISBN 978-83-65988-47-8.

Niniejsza książka stanowi kontynuację pierwszej monografii autorki, dotyczącej kinematografii województwa śląskiego w latach 1918–1939. Obszarem obecnych badań stała się prowincja górnośląska, czyli część regionu, jaka przypadła Niemcom po I wojnie światowej. Pracę oparto na szerokich kwerendach archiwalnych. Metodologicznie możemy ją zdefiniować jako regionalną historię kina. Na tle kontekstów historycznych  przyglądamy się lokalnej dynamice rozwoju omawianej dziedziny. W jej głównym polu widzenia są tutejsze kina i ich właściciele oraz zarządcy. Równie ważne okazały się zachowania publiczności, będącej ważnym ogniwem zachodzących zmian.

spis treści

 

 

Henryk Komisarski, Apelacja w postępowaniu karnym. Część I. Czynności przed wniesieniem apelacji, Poznań 2020, ss. 133,  ISBN 978-83-65988-49-2.


spis treści

 

 


 

Piotr Jóźwiak, Rola samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu tzw. dopalaczom, Poznań 2020, ss. 205,  ISBN 978-83-65988-48-5.

Z merytorycznego punktu widzenia niezwykle ważne było ukazanie w monografii szerokiego spektrum zjawiska obrotu oraz zażywania tzw. dopalaczy z jednej strony, a także różnorodności przedsięwzięć Państwa oraz innych podmiotów władzy publicznej w zakresie zwalczania omawianego procederu. Odnosząc się do aspektu merytorycznego pracy nie sposób nie zauważyć tego, z jak imponującym znawstwem Autor porusza się po obszarze obejmującym ustawowo określoną rolę samorządu gminnego w zakresie zwalczania obrotu oraz zażywania tzw. dopalaczy oraz wysiłki podejmowane przez samorząd gminny w powyższym zakresie.

spis treści

 

Philipp Ther, Inny koniec historii. O wielkiej transformacji, Poznań 2020, ss. 189, cena 30 zł, ISBN 978-83-65988-42-3.

W roku 1989 świat wyglądał tak, jak gdyby Zachód był jedynym zwycięzcą Historii. Dzisiaj ówczesny triumfalizm mocno zwietrzał. Co poszło nie tak? W cyklu tematycznie powiązanych ze sobą esejów Philipp Ther, wielokrotnie nagradzany za swoje prace historyk wiedeński, szuka na to pytanie odpowiedzi. Zajmują go błędnie obrane drogi rozwoju gospodarczo-politycznego po zjednoczeniu Niemiec, analiza sytuacji w USA od czasu prezydentury Clintona oraz pytanie, dlaczego Rosja i Turcja odwróciły się od Zachodu.